loader image

Sesiune de reexaminari

Consiliului Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” a aprobat, în conformitate cu extrasul nr. 7 din procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 01.03.2022 completat cu extrasul nr. 2 din procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 08.03.2022, ca studenții din anii II licență, III licență, IV licență și II masterat să susțină reexaminări pentru disciplinele nepromovate din anii de studii anteriori în intervalul 21.03.2022 – 11.04.2022.


Examene și rezultate