loader image

Repartiție pe specializări domeniul Inginerie Chimică an III 2020-2021

CRITERII DE REPARTIZARE

Repartiţia studenţilor din anul II, 2019/2020, domeniul Inginerie chimică, pe cele 7 programe de studii din cadrul domeniului se va realiza conform criteriilor stabilite de Biroul Consiliului facultăţii, în funcţie de situaţia şcolară a anilor I şi II de studii la 18.09.2020.

Ierarhizarea studenţilor se va realiza după ultima dată de reexaminare (18.09.2020, conform Calendarului anului universitar 2019/2020) astfel:

  1. Studenţii  care  au  acumulat  120  credite  au  prioritate  şi  se  ierarhizează  în  funcţie  de  mediile ponderate obţinute în anul I şi II de studii.
  2. Studenţii care au acumulat mai puţin de 120 de credite se ierarhizează în funcţie de suma creditelor obţinute în primii doi ani de studii.
  3. Studenţii care au acumulat mai puţin de 120 de credite şi au aceeaşi sumă a creditelor se ierarhizează după numărul de credite/media ponderată obţinute în anul I de studii.

Studenţii care acumulează minim 30 credite in anul II după 18.09.2020 vor fi repartizaţi la programele de studii la care au rămas locuri disponibile.

La adresa icpm.studenti@tuiasi.ro, studenții trimit cererea până la data de 05.07.2020